• GEEN COMPETITIE WEL TRAINING

  Zoals afgesproken in de nieuwsbrief van afgelopen week, hebben we hard gewerkt aan een trainingsschema (met dank voor de inzet van Arnoud Janssen; Lianne Hulshof, Remco de Vrueh en Mike van de Beukering) voor de komende weken. 

  Als uitgangspunten hebben we gehanteerd, dat de selecties in vorm blijven, de breedtesport tenminste 2 trainingsmomenten heeft en ook de jeugd niet hoeft in te leveren. 

  Nieuw voor ons allen is dat we op zaterdagavond vanaf 20.30 (behalve 7 november) twee uur hebben gecreëerd waarop iedereen van de breedtesport kan inschrijven (tot een maximum van 30 per tijdslot van 1 uur). Inschrijving gaat via INSCHRIJVING TRAINING ZATERDAG hiernaast.

  Richtlijn bij positieve test

 • DE REGELS

  Deze goed werkende regels zijn in aanvulling op het coronaprotocol van Zwembad De Kromme Rijn:

  • Maximale groepsgrootte voor personen > 17 jaar maximaal 30 (exclusief personeel/trainers), (onder 18 blijft 80) 
  • Sporten mag alleen op 1,5 meter afstand van anderen. 
  • Vanaf 18 jaar: Maximale groepsomvang 4 personen. Deze personen dienen altijd onderling de benodigde afstand te bewaren. Deze 4 personen vormen tezamen een zogeheten ‘bubbel’ en dienen deze bubbel de gehele activiteit (en daarna) niet te doorbreken (dus niet mengen met andere ‘bubbels’. 
  • De sportregels gelden niet voor kinderen tot 18 jaar. Zij mogen wel in grotere teams sporten. Of wedstrijden spelen met teams van hun eigen club. 
  • Kleedkamers kunnen openblijven, mits de 1,5m kan worden gehandhaafd 
  • Douches zijn gesloten gesloten 
  • Zwemkleding thuis aantrekken 
  • In het zwembad op de kant met mondkapje (richtlijn mondkapjes)
  • Materiaalgebruik is toegestaan. 
  • De laatste trainingsgroep ruimt op en sluit netjes alles af